Sällskapets planerade möten 2015

Tisdag 15 december 2015 kl 18 Armémuseums magasin. Vapenförvaringssystem.

Torsdag 14 januari 2016 kl 1830 Livrustkammaren: Bödelsvärd mm.

Tisdag 16 februari 2016 kl 1830 Armémuseum. Moderna vapen.

Torsdag 17 mars Livrustkammaren. Årsmöte.

Tisdag 19 april. Möte i Armémuseum.

Maj 2016 Vårutflykt med studiebesök.